,

Σακούλες Μπάζων Β’ 40Χ80


Σάκοι κατασκευασμένοι με ειδικά υλικά για τη μεταφορά οικοδομικών υλικών. Μεγάλης αντοχής, σε διάφορες διαστάσεις, σε εκτυπωμένη ή ατύπωτη μορφή.

Πώληση: Ανά Κιλό

 

1,50  +ΦΠΑ

Σάκοι κατασκευασμένοι με ειδικά υλικά για τη μεταφορά οικοδομικών υλικών. Μεγάλης αντοχής, σε διάφορες διαστάσεις, σε εκτυπωμένη ή ατύπωτη μορφή.